steroid-europe, buy steroidsbuy steroid, steroids europe. steroids from europe. buy steroids online custom essay writing services Psychology Essay Writing Service American History Essay Writing Service Wedstrijdreglement

 

Wedstrijdreglement

 

1. LIDGELD: € 10

 

- U ontvangt maandelijks ons informatieblad "'t Pekkeltje".

- U hebt gratis toegang tot de Bellebos Diashow.

- U geniet van reducties op onze activiteiten.

- U geniet van reducties op betalende wedstrijden, diashows en tentoonstellingen van andere clubs mits vertoon van een entreekaart aan penningmeester Noël Sanders.

- Als U aan alle 7 maandelijkse clubwedstrijden deelgenomen hebt, betaalt u slechts 5 €.

 

2. VERGADERLOKAAL:

 

Bovenzaal ‘t Verschil

Eernegem-Markt 2, Eernegem.

Elke 2e vrijdag van de maand om 20 uur.

 

3. MAANDELIJKS PROGRAMMA.

 

a) Projectie en jurering van het opgelegde onderwerp (max. 3 werken per auteur).

b) Bespreking van de werken van de maandelijkse wedstrijd, met tips en raadgevingen.

c) Lesgedeelte : toelichting over een facet van de fotografie, zoveel mogelijk door sprekers met aangepast materiaal.

 

4. DOELSTELLINGEN.

 

1. De foto- en dialiefhebber bijstaan en helpen in het beoefenen van zijn hobby, zodat hij op fotografisch gebied betere resultaten voor zichzelf bekomt. Door het onderling uitwisselen van ervaringen en technieken kan zeer veel bijgeleerd worden.

2. Het leren maken van montages, zowel individueel als in groepsverband.

3. Het organiseren van een clubwedstrijd door middel van opgelegde onderwerpen om de leden te stimuleren tot het fotograferen van niet alledaagse zaken. Uit de foutenanalyse en kritiek de nodige lessen trekken om beter te doen.

4. De leden de gelegenheid bieden om aan wedstrijden van andere verenigingen deel te nemen, waardoor de mogelijkheid ontstaat hun eigen naam en die van de club meer bekendheid en prestige te geven.

5. Het organiseren van een jaarlijkse diashow, waardoor we niet alleen met ons werk naar buiten kunnen treden, maar tevens een vorm van cultuur en ontspanning aan de bevolking te kunnen aanbieden.

6. Het inrichten van feestjes, uitstapjes, enz...om de vriendschap onder elkaar hecht te houden, elkaar beter te leren kennen en te waarderen.

 

5. WEDSTRIJDFOTO’S

 

Je mag maximum 3 werken laten meespelen. Ze dienen ten laatste de maandag vóór de vergadering bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. aanwezig te zijn. De beelden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

Enkel werken .jpg formaat zijn toegelaten.

Afmeting beelden: hoogte moet 1080 pixels zijn, breedte naar keuze tot max. 1920 pxls

Geef elk beeld een titel, gevolgd door een spatie, lidnummer (bv. verkoopster 16.jpg)

Behoud voor jezelf het origineel werk op ware grootte. Op het einde van het seizoen vragen we één werk terug om een grote foto te maken. De foto's mogen slechts 1 maal gespeeld worden in onze maandelijkse wedstrijden.Een identieke foto van een bepaalde persoon wordt niet toegelaten. U dient zelf ook eigenaar te zijn van het beeld! Bij discussie moet u dit kunnen bewijzen aan het bestuur.

 

6. PUNTEN.

    

     a) Er worden punten gegeven op 20.

b) De punten worden omgezet in %.

c) Het behaalde % van de twee beste werken wordt samengesteld voor het opmaken van het maandklassement.

d) Alle leden welke ten minste aan één wedstrijd hebben deelgenomen, komen op de computerlijst voor.

e) Een selectie van 25% van de werken wordt ingehouden voor de digishow. Gelijkaardige (of heel goed gelijkende) werken van eenzelfde auteur, binnen eenzelfde thema, zullen niet weerhouden worden, zelfs al behoren ze tot diezelfde 25%.

       f) eenzelfde werk in verschillende thema’s aan bod laten komen is niet toegestaan. Zo vermijden we dat dezelfde foto weer op het scherm verschijnt.

 

7. JURY.

 

De jury bestaat zo mogelijk uit 5 leden van een vreemde club (indien onvoldoende in aantal kan dit aangevuld worden met eigen leden)

- Een eigen jurylid mag geen punten geven aan zijn eigen foto’s.

- De jury houdt objectief rekening met de compositie, originaliteit, scherpte, belichting, onderwerp, enz...

 

8. NIEUWE LEDEN.

 

- Men kan ten alle tijde lid worden.

- Minimumleeftijd: 16 jaar.

- Men is niet verplicht om aan alle wedstrijden deel te nemen.

- Nieuwe leden worden zoveel mogelijk met raad en daad bijgestaan door mensen met meer ervaring.

 

9. PRIJZEN.

 

De eerste drie uit het eindklassement ontvangen een herinneringstrofee, welke op de maaltijd (november) wordt uitgereikt.

De winnaar van de “foto van het jaar” krijgt een speciaal aandenken.

 

10. DE DIACLUB BELLEBOSis een neutrale vereniging die aangesloten is bij het Centrum voor Beeldexpressie (CvB) en bij het Westvlaams Verbond van Foto- en Diakringen (W.V.F.D.) onder nr. 662.

Om deel te nemen aan de wedstrijden van het CvB en/of WVFD dient U een individueel legimitatiebewijs aan te vragen (te bestellen bij Stefanie Lammens; betalen aan Noël Sanders) - (20 € met foto- abonnement Contact inclusief). Wie aan twee wedstrijden van CVB EN 2 themawedstrijden WVFD heeft deelgenomen geniet het volgend jaar van 50% vermindering.

 

 

 

steroid-europe, buy steroidsbuy steroid, steroids europe. steroids from europe. buy steroids online custom essay writing services Psychology Essay Writing Service American History Essay Writing Service